Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op alle bezoeken aan en het gebruik van deze website evenals op alle informatie die op of door middel van deze website wordt aangeboden. Wij behouden ons daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Informatie en aansprakelijkheid

Hoewel wij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid letten op de juistheid, actualiteit en de volledigheid van de op deze website verstrekte informatie, garanderen wij niet dat deze informatie vrij is van fouten of onvolkomenheden. Meer Impact marketing & communicatie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Deze informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Meer Impact marketing & communicatie.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten en diensten op de website geldt een voorbehoud van eventuele programmeer- of typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Meer Impact marketing & communicatie.

Gerelateerde websites

Deze website bevat links naar andere websites, die niet door Meer Impact marketing & communicatie worden beheerd of onder onze zeggenschap staan. Deze links zijn uitsluitend opgenomen in het kader van dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door ons. Wij zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud dan wel specifieke gegevens of informatie van websites die een link hebben opgenomen naar deze website of waarvan een link op deze website is opgenomen.

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Meer Impact marketing & communicatie of bij derden, die met toestemming dit (beeld)materiaal aan ons beschikbaar hebben gesteld. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Overig

Meer Impact marketing & communicatie behoudt zich het recht voor deze disclaimer naar eigen inzicht te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd en zijn met onmiddellijke ingang van kracht.